Facebook
Twitter
YouTube

JAVNA PREDSTAVITEV NAČRTA ZIR - EPIDEMIJA

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Izpostava URSZR Murska Sobota objavlja javno predstavitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 2.0. Omenjen predlog načrta si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota do 2.9.2020, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt ZiR (PDF datoteka)