Facebook
Twitter
YouTube

Nagrada za najboljši vrtec

Nagrada Vrtcu Lendava za sodelovanje v sklopu programa aktivnosti informiranja, izobraženja in usposabljanja mladine na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v šolskem letu 2005/06.

Vrtec Lendava se že vrsto let aktivno vključuje v izvajanje programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja mladih na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Redno sodelujejo na natečaju za likovna dela na temo naravne in druge nesreče ter izvajajo evakuacije iz prostorov vrtca. Letošnjo evakuacijo so izvedli 23.5.2006 ob prisotnosti lokalnih gasilcev in predstavnika Izpostave URSZR Murska Sobota.
Zaradi navedenih aktivnosti jih je za nagrado 1. junija 2006 obiskalo lutkovno gledališče »Fru-fru« in jim zaigralo poučno lutkovno predstavo »Gasilko Ježek in gasilec Jež«. Okrog sto otrok in njihovih vzgojiteljic je z navdušenjem spremljalo predstavo.
Na koncu so se lutkarjem in Izpostavi URSZR zahvalili za čudovito popestritev spomladanskega dne.

JB

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE