Facebook
Twitter
YouTube

Evropski dan številke za klic v sili 112 (10. 2. 2020)

Evropska komisija je 11. februar razglasila za evropski dan številke za klic v sili 112. Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, jo kličejo, ko potrebujejo pomoč oziroma so ogroženi življenja ljudi ali živali ter varnost premoženja ali okolja. Učinkovit odziv na brezplačno številko za klic v sili in koordinacijo pomoči ob naravnih in drugih nesrečah zagotavljajo centri za obveščanje 24 ur dnevno in 365 dni v letu.

Evropski dan številke za klic v sili 112 je 11.2. Slovenija je številko 112 uvedla že leta 1997 kot druga država v Evropi. Delovanje ter storitve številke so predpisane z direktivo Evropske unije. Vsi klici na številko za klic v sili 112 morajo namreč biti brezplačni, nanjo lahko pokličemo s stacionarnega ali mobilnega telefona oziroma pošljemo kratko sporočilo (SMS). Na tej številki mora biti ljudem dosegljive nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot ter policije. Čestitamo in se zahvaljujemo vsem dežurnim operaterjem v centrih za obveščanje, ki se vsak dan odzivajo na klice v sili - 112.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE