Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE - NEURJE (27. 3. 2019)

Osrednja regijska prireditev ob zaključku 23. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče – Neurje" v šolskem letu 2018/2019

Na 23. nagradnem natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Neurje« v šolskem letu 2018/2019 je iz pomurske regije sodelovalo več kot 500 avtorjev z izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 397 del in sicer v I. kategoriji 121 del, v II. kategoriji 82 del, v III. kategoriji 115 del in v IV. kategoriji 79 del. V izboru literarnega dela pa je bilo skupno 66 del in sicer od tega v II. kategoriji 21 del, v III. kategoriji 25 del in v IV. kategoriji 20 del.

Sodelujoče šole in vrtci v glavnem upoštevajo razpisna določila in na razpis pošiljajo zahtevane izbore najboljših del po pet del iz vsake starostne kategorije. Letos je na razpisu sodelovalo 28 šol in 13 vrtcev. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, kot pa kažejo podatki, ki so bili posredovani na naš naslov.

Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednje države Madžarske. Iz 13 šol smo prejeli 38 likovnih del, in sicer v II. kategoriji 14 del, v III. kategoriji 15 del in v IV. kategoriji 9 del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 121 slovenskih in 17 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – Neurje«. Za oceno in izbor prispelih del natečaja je bila s sklepom generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje imenovana komisija za izbor najboljših likovnih in literarnih del.
Literarna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših literarnih izdelkov v sestavi:
- predsednica: Polona Gujtman, prof. slovenskega jezika s književnostjo in pedagogike, OŠ II Murska Sobota, 
- član: Dušan Lovšin, Izpostava URSZR Murska Sobota, 
- član: Aleksander Budja, Izpostava URSZR Murska Sobota. 
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij (skupno 15 del) in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših literarnih del je komisija upoštevala:
- tematsko ustreznost,
- izvirnost besedila,
- jezikovni slog in - celovitost besedila.

Likovna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših likovnih izdelkov v sestavi:
- predsednik: Anton Buzeti, likovni pedagog, OŠ Bakovci, 
- članica: Klavdija Lebar-Gerebic, Izpostava URSZR Murska Sobota, 
- članica: Silvija Pugelj, Izpostava URSZR Murska Sobota, 
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij (skupno 20 del) in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala:
- starostni stopnji primeren izraz,
- izvirnost del
- ter tematsko ustreznost.

Poleg tega je komisija izbrala tudi po tri najboljša likovna dela tujih avtorjev iz II., III. in IV. kategorije (skupno 9 del). Vsa izbrana dela so med seboj enakovredna in niso rangirana. 

Za najaktivnejšo osnovno šolo je bila izbrana Osnovna šola Fokovci, za najaktivnejši vrtec pa Vrtec pri OŠ Veržej.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam nagrajencev (PDF datoteka)