Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2019 (13. 11. 2018)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2019.

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje dne 12.11.2018 objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2019, ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE