Facebook
Twitter
YouTube

Sodelovanje URSZR na sejmu SOBRA 2018 (11. 9. 2018)

Uprava RS za zaščito in reševanje se bo tudi v letošnjem letu aktivno vključila v priprave in izvedbo sejemskih in obsejemskih aktivnosti 7. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja »SOBRA 2018«, ki bo potekal v Gornji Radgoni v času od 20.-23.9.2018.

Uprava RS za zaščito in reševanje se bo tudi v letošnjem letu aktivno vključila v priprave in izvedbo sejemskih in obsejemskih aktivnosti 7. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja »SOBRA 2018«, ki bo potekal v Gornji Radgoni v času od 20.-23.9.2018.

Za aktivnosti sejma bo zagotovila predstavitev dela organa ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uprava RS za zaščito in reševanje bo na notranjih razstavnem prostoru (120 do 180 m2) v hali A2 in prostoru pred njo (800 do 1.000 m2) predstavila svojo organiziranost in glavne dejavnosti, med drugim s področja ocenjevanja škod po naravnih in drugih nesrečah, sistem opazovanja, obveščanja in javnega alarmiranja, informacijsko-komunikacijski sistem, usposabljanja, področje osebne in vzajemne zaščite, raziskave in razvoj, ter mednarodno sodelovanje.

Obiskovalci se bodo lahko podrobneje seznanili z dejavnostmi in opremo enot, služb in organov Civilne zaščite ter operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Izvajale se bodo promocijske aktivnosti povezane z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami za predšolsko in šolsko mladino, programom informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine za osebno in vzajemno zaščito ter preventivno akcijo na temo številke 112, ki bo potekala v oktobru – »mesecu požarne varnosti«.

V sklopu tega bo pripravljen otroški kotiček ter kviz za najmlajše obiskovalce sejma. Za predšolske in osnovnošolske otroke prve triade bosta drugi dan sejma, v dvorani 1, organizirani dve brezplačni lutkovni predstavi "Pikec Ježek" in "Gasilko Jež", v izvedbi lutkovnega gledališča Fru-Fru.

Prav tako se bodo izvajale promocijske aktivnosti na temo obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sejemski obisk tujih strokovnih delavcev iz obmejnih županij in dežel Madžarske, Hrvaške, Italije in Avstrije.

Spletna povezava Pomurskega sejma: http://www.sejem-sobra.si/

Spletna povezava URSZR: http://www.sos112.si/

Spletna povezava facebook URSZR: https://www.facebook.com/events/669737483398437/

Spletna povezava Twiter URSZR: https://twitter.com/urs_zr

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program SOBRA 2018 (PDF datoteka)