Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE - KLIC NA ŠT. 112 (21. 3. 2018)

Osrednja regijska prireditev ob zaključku 22. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče – Številka za klic v sili 112" v šolskem letu 2017/2018

Na 22. nagradnem natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Številka za klic v sili 112« v šolskem letu 2017/2018 je iz pomurske regije sodelovalo več kot 400 avtorjev z izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 330 del in sicer v I. kategoriji 112 del, v II. kategoriji 76 del, v III. kategoriji 102 del in v IV. kategoriji 40 del. V izboru literarnega dela pa je bilo skupno 60 del in sicer od tega v II. kategoriji 12 del, v III. kategoriji 29 del in v IV. kategoriji 19 del.

Letos je na razpisu sodelovalo 28 šol in 21 vrtcev. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, kot pa kažejo podatki, ki so bili posredovani na naš naslov.

Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednje države Madžarske. Iz 7 šol smo prejeli 30 likovnih del, in sicer v II. kategoriji 10 del, v III. kategoriji 11 del in v IV. kategoriji 9 del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 115 slovenskih in 9 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – Številka za klic v sili 112«.

Za oceno in izbor prispelih del natečaja je bila s sklepom generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje imenovana komisija za izbor najboljših likovnih in literarnih del.

Literarna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših literarnih izdelkov v sestavi:

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij (skupno 15 del) in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših literarnih del je komisija upoštevala:

Likovna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših likovnih izdelkov v sestavi:

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij (skupno 20 del) in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala:

Vsa izbrana dela so med seboj enakovredna in niso rangirana.

Za najaktivnejšo osnovno šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2017/2018 je bila izbrana Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci in za najaktivnejši vrtec  Vrtec pri OŠ Cankova.KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam nagrajencev (PDF datoteka)

Bilten2018 (PDF datoteka)