Facebook
Twitter
YouTube

OBELEŽITEV 1. MARCA – DNEVA CIVILNE ZAŠČITE V POMURJU V LETU 2018 (2. 3. 2018)

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite za Pomurje z Upravo RS za zaščito in reševanje - Izpostavo Murska Sobota, v sodelovanju z Občino Ljutomer, organiziral v petek, 2. marca 2018, ob 17. uri v Domu kulture Ljutomer, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2018.

1. marec se praznuje kot »dan Civilne zaščite«. Leta 1992 je tudi Vlada Republike Slovenije določila 1. marec za dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite za Pomurje z Upravo RS za zaščito in reševanje - Izpostavo Murska Sobota, v sodelovanju z Občino Ljutomer, organiziral v petek, 2. marca 2018, ob 17. uri v Domu kulture Ljutomer, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2018.

Ob tej priložnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2017.

Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih, ob letošnjem Dnevu Civilne zaščite predlagala podelitev skupaj 358 priznanj in nagrad Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, od tega 217 bronastih, 77 srebrnih in 33 zlatih znakov, 30 plaket in 1 kipec Civilne zaščite.

Za območje Pomurja je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil skupaj 23 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega:
• 12 bronastih znakov Civilne zaščite,
• 6 srebrnih znakov Civilne zaščite,
• 3 zlate znake Civilne zaščite in
• 2 plaketi Civilne zaščite.

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se kot priznanje za posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Priznanje so prejeli:
• gospod Franc OLAJ iz Rakičana,
Prostovoljno gasilsko društvo ŽIBERCI, ki letos praznuje za 140-letnico aktivnega delovanja.

ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Priznanje so prejeli:
• gospod BRANKO NOVAK iz Radomerja,
Prostovoljno gasilsko društvo NORŠINCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja,
Prostovoljno gasilsko društvo ZENKOVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja.

SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.
Priznanje so prejeli:
• gospod ROMEO GAL iz Čentibe,
• gospod LEONARDO MARKOVIČ iz Dobrovnika,
• gospod MILAN ANTOLIN iz Borejec; imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1.3.2018;
• gospod GORAN KLEMENČIČ iz Martjanec; imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1.3.2018;
Prostovoljno gasilsko društvo DOLGA VAS, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja,
Prostovoljno gasilsko društvo KRIŽEVCI, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja.

BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Priznanje so prejeli:
• gospod SANDI KOLARIČ iz Zagajskega vrha,
• gospod ŠTEFAN KOREN iz Murske Sobote,
• gospod IVAN KRAMBERGER iz Lastomerec,
• gospod ALEŠ LAZIČ iz Murske Sobote,
• gospod IZIDOR NOVAK iz Gibine,
• gospa LIDIJA TIVADAR iz Gančan,
Ekipa prve pomoči Rdečega kriza Slovenije Območnega združenja Gornja Radgona.

Bronasti znak Civilne zaščite »za enkratno dejanje« so prejeli:
• gospod DUŠAN HUNJADI iz Ljutomera; kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo ob velikem požaru na industrijskem objektu Eko Plastkom v Ljutomeru;
• gospod ZVONKO POLANIČ iz Cezanjevec; kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo ob velikem požaru na industrijskem objektu Eko Plastkom v Ljutomeru;
Prostovoljno gasilsko društvo LJUTOMER; kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo ob velikem požaru na industrijskem objektu Eko Plastkom v Ljutomeru;
Občina LJUTOMER; kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo ob velikem požaru na industrijskem objektu Eko Plastkom v Ljutomeru;
Mestna občina MURSKA SOBOTA, kot priznanje za pripravljenost, zgledno sodelovanje, soorganizacijo ter uspešno izvedbo državne prireditve »Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2017«, ki je potekala 8.-10. junija 2017 v Murski Soboti; dobitnici je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1.3.2018.

Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez niso vročevala na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, temveč so bili dobitniki le slavnostno razglašeni. Priznanja bodo priložnostno vročena dobitnikom ob slovesnostih v počastitev visokih okroglih obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev.

Iskrene čestitke dobitnicam in dobitnikom letošnjih priznanj Civilne zaščite. Prav tako iskrene čestitke ob letošnjem dnevu Civilne zaščite vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše.

Iskrena zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji in izvedbi letošnje osrednje regijske prireditve: gostiteljici Občini Ljutomer, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti Območni izpostavi Ljutomer, Turističnemu kulturnemu društvu Babinci za umetniško izveden kulturni program, Društvu kmetic Ljutomer – Razkrižje za izvedbo pogostitve ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi letošnje regijske slovesnosti.


mag. Martin SMODIŠ
Poveljnik Civilne zaščite za Pomurje


Avtorji fotografij: arhiv Občine Ljutomer in Filip Matko Ficko.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE