Facebook
Twitter
YouTube

Načrt izobraževanja in usposabljanja v ICZR Ig v letu 2018 (28. 12. 2017)

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS v letu 2018.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE