Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2018 (17. 11. 2017)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2018.

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje dne 13.11.2017 objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2018, ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE