Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NATEČAJ LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL – POZOR, NEVARNE SNOV (21. 3. 2017)

Osrednja regijska prireditev ob zaključku 21. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!" v šolskem letu 2016/2017

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota je v mesecu juniju 2016 razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« za šol. leto 2016/2017. Podelitev nagrad in potrdil nagrajencem natečaja in njihovim mentorjem je letos potekala na samostojni prireditvi 21. marca 2017 v Osnovni šoli I Murska Sobota.

Na 21. nagradnem natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« v šolskem letu 2016/2017 je iz pomurske regije sodelovalo več kot 400 avtorjev z izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 322 del in sicer v I. kategoriji 106 del, v II. kategoriji 81 del, v III. kategoriji 75 del in v IV. kategoriji 60 del. V izboru literarnega dela pa je bilo skupno 41 del in sicer od tega v II. kategoriji 8 del, v III. kategoriji 21 del in v IV. kategoriji 12 del.

Letos je na razpisu sodelovalo 23 šol in 13 vrtcev. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, kot pa kažejo podatki, ki so bili posredovani na naš naslov.

Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednje države Madžarske. Iz 10 šol smo prejeli 26 likovnih del, in sicer v II. kategoriji 10 del, v III. kategoriji 10 del in v IV. kategoriji 6 del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 93 slovenskih in 11 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!«.

Za oceno in izbor prispelih del natečaja je bila s sklepom generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje imenovana komisija za izbor najboljših likovnih in literarnih del.


Literarna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših literarnih izdelkov v sestavi:

 

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij (skupno 15 del) in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših literarnih del je komisija upoštevala:

Likovna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših likovnih izdelkov v sestavi:

 

 

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij (skupno 20 del) in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala:

 


Poleg tega je komisija izbrala tudi po tri najboljša likovna dela tujih avtorjev iz II., III. in IV. kategorije (skupno 9 del).

Vsa izbrana dela so med seboj enakovredna in niso rangirana.


KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE