Facebook
Twitter
YouTube

Evropski dan številke za klic v sili 112 (7. 2. 2017)

Evropska komisija je 11. februar razglasila za evropski dan številke za klic v sili 112. Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, jo kličejo, ko potrebujejo pomoč oziroma so ogroženi življenja ljudi ali živali ter varnost premoženja ali okolja. Učinkovit odziv na brezplačno številko za klic v sili in koordinacijo pomoči ob naravnih in drugih nesrečah zagotavljajo centri za obveščanje 24 ur dnevno in 365 dni v letu.


Letošnja nosilna tema dneva številke 112 je "Lokacija klicočega". Lokacija klicočega je eden najbolj pomembnih podatkov, ki jih operaterji v Regijskih centrih za obveščanje (v nadaljevanju ReCO) potrebujejo za učinkovito, hitro in pravilno odločanje o nadaljnjih postopkih aktiviranja in obveščanja sil za zaščito, reševanje in pomoč (gasilci, gorski, jamarski, podvodni in drugi reševalci, vodniki reševalni psov in drugi), nujne medicinske pomoči, policije, upravljavcev različnih infrastrukturnih objektov in številnih drugih organov in organizacij.
Prav tako je kakovostno sporočen in natančen podatek o lokaciji klicočega oziroma lokaciji nesreče ali nujnega bolezenskega stanja ključen za čim hitrejši prihod reševalnih ekip. Tudi od časa, ki ga dežurni operaterji v ReCO potrebujejo za določanje lokacije na podlagi razgovora s prijaviteljem na številko 112 in čas prenosa te informacije reševalnim službam, je lahko odvisno človeško življenje.

Pri določanju lokacije klicočega ReCO, ki sprejemajo klice v sili na številko 112, pomagajo nekatere tehnične rešitve, ki jih želimo predstaviti širši javnosti. Nekatere od teh storitev pomagajo lokacijo klicočega določiti manj in druge bolj natančno. Pri prvem načinu ReCO dobivajo podatke preko baznih postaj operaterjev mobilne telefonije, kjer je natančnost lokacije odvisna od gostote mreže in postopkov triangulacije baznih postaj, a v številnih primerih ne zadošča za dovolj natančno določanje lokacije klicočega in učinkovito usmerjanje reševalnih služb.
Druge rešitve, kot je storitev naprednega določanja lokacije mobilnega klica na številko 112 (AML). Napredno določanje lokacije mobilnega klica AML je storitev, ki jo je prvi predstavil britanski telekom in jo poimenoval Advanced Mobile Location (AML). Storitev  omogoča točnejšo določitev lokacije kličočega s pomočjo mobilnega  telefona, ki ima GPS-sprejemnik in možnost samodejnega pošiljanja podatkov o lokaciji ob klicu s  pomočjo SMS-sporočil.

Operaterji mobilne telefonije so v regijske centre za obveščanje že doslej pošiljali podatke o lokacijah kličočih na 112, in sicer v obliki območij, ki jih pokrivajo posamezne bazne postaje. Območja pokrivanja baznih postaj so na primer v mestih, kjer je veliko število baznih postaj, že zelo majhna, na manj naseljenih območjih pa zelo velika, tudi po 100.000 kvadratnih metrov. Z uporabo AML-sistema, ki smo jo v Sloveniji uvedli v letu 2016, pa  lokacijo lahko povsod določimo na 100 kvadratnih metrov velikem območju. S tem veliko natančnejšim določanjem lokacije lahko občutno skrajšamo čas prihoda do klicočega, ki je potreben pomoči in mu nudimo ustrezno pomoč.MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE