Facebook
Twitter
YouTube

Vabilo - Analiza vodotokov in posledic ob poplavah v Pomurju (29. 11. 2016)

Agencija RS za okolje v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Murska Sobota organizira v torek, 6. 12. 2016, ob 11. uri v veliki predavalnici Gasilskega doma Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, sestanek na temo izboljšanja in okrepitve sodelovanja v sistemu zgodnjega opozarjanja v primeru poplav na območju Pomurja.

Agencija RS za okolje v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje želi izboljšati in okrepiti sodelovanje v sistemu zgodnjega opozarjanja v primeru poplav na območju Pomurja. V tej zvezi vas vabimo na sestanek, ki bo v torek, 6. 12. 2016, ob 11. uri v veliki predavalnici Gasilskega doma Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota. Na sestanku bodo strokovnjaki Agencije RS za okolje podrobneje analizirali vodotoke na območju Pomurja ter posledice ob poplavah za okolje in prebivalstvo, hkrati pa v zaključke vključili tudi vaše dosedanje izkušnje ob poplavah v Pomurju.

Sestanek bo zaključen z analizo z izpolnitvijo vprašalnika, ki je dostopen na povezavi: http://goo.gl/forms/ano7d28PSA.

Na sestanek so vljudno vabljeni občinski strokovni delavci s področja zaščite in reševanja, občinski poveljniki Civilne zaščite, poveljniki GZ in OGP ter druga zainteresirana strokovna javnost, ki jo zanima problematika vodotokov in posledice ob poplavah v Pomurju.

Vljudno vabljeni!

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo_06.12.2016 (PDF datoteka)