Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev na OŠ Cankova

Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter dela Izpostave URSZR Murska Sobota na OŠ Cankova - 26. aprila 2006

V sredo, 26. aprila 2006, smo delavci Izpostave URSZR Murska Sobota na povabilo Osnovne šole Cankova, učencem in učiteljem šole predstavili sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predstavitev je potekala v skladu z letnim programom usposabljanja in izobraževanja predšolske in šolske mladine za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Najprej je v učilnici bil predstavljen teoretični del in filmski prikaz naravnih in drugih nesreč ter organiziranosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Na šolskem dvorišču pa je bila predstavljena oprema enot CZ.
Učenci so v sklopu prireditve tekmovali tudi v orientacijskem teku, kjer je ena točka bila tudi s področja zaščite in rešavanja. Na tej točki so dobili kratek test, ki so ga morali rešiti.
Učenci in učitelji so bili s predstavitvijo zadovoljni, najboljši na orientacijskem teku pa so za dosežen uspeh prejeli praktične nagrade.

SJ

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE