Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev na OŠ Sveti Jurij - Rogašovci

Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter dela Izpostave URSZR Murska Sobota na OŠ Sveti Jurij v Rogašovcih - 24. aprila 2006

V ponedeljek, 24. aprila 2006, smo delavci Izpostave URSZR Murska Sobota na povabilo Osnovne šole Sveti Jurij - Rogašovci, učencem in učiteljem šole predstavili sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predstavitev je potekala v skladu z letnim programom usposabljanja in izobraževanja predšolske in šolske mladine za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predstavitev je bila organizirana za vse učence, ki so po skupinah prihajali na našo delovno točko. Predstavitev je namreč potekala v sklopu prireditev ob občinskem prazniku občine Rogašovci, tako da so na predstavitvi sodelovli še predstavniki Slovenske vojske in Uprave za obrambo. Delovno točko zaščite in reševanja smo razdelili na tri dele in sicer: enota za RKB izvidovanje, tehnično reševalna enota in sredstva zvez. V ta namen smo jim predstavili opremo RKB enote s katero je opremljeno vozilo Renault-Trafik. Učenci so spoznali in preuzkusili osebno zaščitno opremo, brez katere izvidniki sploh ne morejo delovati. Predstavili smo tudi agregat z razsvetljevalnim stolpom ter blazine za dvigovanje bremen. Slednje so med učenci vzbudile največ zanimanja, saj so lahko tudi sami preiskusili delovanje le-teh. Po koncu predstavitve je na šolskem dvorišču potekala še slovesnost ob občinskem prazniku.

SJ

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE