Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev na OŠ Apače

Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter dela Izpostave URSZR Murska Sobota na osnovni šoli Apače - 11. aprila 2006

V torek, 11. aprila 2006, smo delavci Izpostave URSZR Murska Sobota na povabilo Osnovne šole Apače, učencem in učiteljem šole predstavili sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predstavitev je potekala v skladu z letnim programom usposabljanja in izobraževanja predšolske in šolske mladine za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predstavitev je bila organizirana v tehnični učilnici, saj je slabo vreme preprečilo predvideno predstavitev na šolskem dvorišču. Tako smo v učilnici pripravili tri delovne točke. Prva je bila predstavitev delovanja enote za RKB izvidovanje, druga točka je bila predstavitev tehnično reševalne enote, tretja pa sistem radijskih zvez ter povezava s centrom za obveščanje. Učenci so lahko preizkusili delovanje ročnih radijskih postaj in spoznali delovanje osebnega pozivnika ter spoznali in preiskusili osebno zaščitno opremo. Učenci in učitelji so z velikim zanimanjem spremljali vse oblike predstavitve, ravnatelj OŠ Apače pa se je delavcem Izpostave URSZR za predstavitev zahvalil.

SJ

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE