Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS - XXII. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2016 (7. 4. 2016)

Razpis XXII. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju v letu 2016

 

 1. Izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (v nadaljnjem besedilu: regijsko preverjanje) bo izvedeno v soboto, 4. junija 2016 v Križevcih pri Ljutomeru.

 2. Regijsko preverjanje organizirata Uprava RS za zaščito in  reševanje – Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljutomer.

  Izvedeno bo na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, ki lahko prizadenejo pomursko regijo in širše.

 3. Regijsko preverjanje se organizira in izvaja v skladu s Pravili za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (Ljubljana, marec 2016).

 4. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči obolelim in poškodovanim na različnih real­istično prikazanih situacijah.

 5. Ekipa je sestavljena iz največ šestih članov oz. pripadnikov, ki imajo opravljen Temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč (št: 604-46/2011-3-DGZR z dne 30.6.2011) ali Tečaj za bolničarja prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije (Strokovni center za prvo pomoč pri RKS, dne 13.6.2011). Ekipo lahko spremlja tudi rezervni član ekipe. Kot član ekipe, na preverjanju usposobljenosti, ne more sodelovati učitelj ali predavatelj prve pomoči, ki ima licenco Strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS.

 6. Člani oz. pripadniki morajo imeti najmanj 18 let. V ekipi prve pomoči, ki jih organizirajo prostovoljne organizacije (RKS, ZTS, ZSKSS, GRZS, GZ, idr.) lahko prostovoljno sodelujejo tudi moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let.

 7. Ekipa, ki sodeluje na preverjanju usposobljenosti mora biti opremljena v skladu s Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 104/08) ter Merili za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči RKS (5.1.2009).

 8. Člani ekip, ki sodelujejo na preverjanju usposobljenosti morajo biti oblečeni v predpisano uniformo Civilne zaščite ali Rdečega križa oziroma gasilske ali druge nevladne organizacije, ki ekipo organizira.

 9. Na regijskem preverjanju lahko ekipo spremlja tudi fotograf oziroma snemalec (spremljevalec), ki se ga prijavi ob prijavi ekipe na preverjanje. Spremljevalec ne sme ovirati delo članov ekipe in ocenjevalcev na delovnem mestu.

 10. Na regijskem preverjanju usposobljenosti, sodelujejo ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij.

 11. Na regijskem preverjanju usposobljenosti sodelujejo ekipe za prvo pomoč v treh kategorijah:

            A kategorija

            B kategorija

           C kategorija

 1. Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima pravico sodelovanja na XXII. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno predvidoma v soboto, 1. oktobra 2016, v Mestni občini Slovenj Gradec.
 2. Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa imatudi najboljše drugo-uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe seupošteva najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2015, na podlagi rezultatov vnesenih v internetno aplikacijo za izračun rezultatov, Prva pomoč (https://pp.rks.si).
 3. Ustanovitelji ekip prve pomoči vrnejo izpolnjeno prijavnico na naslov: Uprava RS za zaščito in  reševanje - Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, najkasneje do petka, 29. aprila 2016. Po prejetju prijavnice bodo prijaviteljem posredovane dodatne informacije v zvezi z regijskim preverjanjem.
 4. Za dopolnitev in obnovitev znanja članov ekip, ki bodo sodelovale na preverjanju usposobljenosti, se priporoča organiziranje predhodnega dopolnilnega usposabljanja.
 5. Potrebna finančna sredstva za organizacijo ter izvedbo regijskega preverjanja usposobljenosti ekip dogovorno zagotovita Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije.
 6. Stroške sodelujočih ekip vezane na opremo, izobraževanje in udeležbo na preverjanju usposobljenosti krijejo njihovi ustanovitelji.


KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Spremni dopis_Razpis2016 (PDF datoteka)

Razpis2016 (PDF datoteka)

Prijavnica2016 (Word datoteka)

Pravila2016 (PDF datoteka)