Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NATEČAJ LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL - DELUJMO PREVENTIVNO (30. 3. 2016)

Osrednja regijska prireditev ob zaključku 20. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - Delujmo preventivno" v šolskem letu 2015/2016

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v mesecu juniju 2015 razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno« za šol. leto 2015/2016.

Podelitev nagrad in potrdil nagrajencem natečaja ter njihovim mentorjem je letos potekala na samostojni prireditvi 23. marca 2016 v OŠ Križevci.

Na 20. nagradnem natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno« v šolskem letu 2015/2016 je iz pomurske regije sodelovalo več kot 400 avtorjev z izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 327 del in sicer v I. kategoriji 100 del, v II. kategoriji 57 del, v III. kategoriji 96 del in v IV. kategoriji 74 del. V izboru literarnega dela pa je bilo skupno 59 del in sicer od tega v II. kategoriji 22 del, v III. kategoriji 26 del in v IV. kategoriji 11 del.

Sodelujoče šole in vrtci v glavnem upoštevajo razpisna določila in na razpis pošiljajo zahtevane izbore najboljših del po pet del iz vsake starostne kategorije. Letos je na razpisu sodelovalo 24 šol in 13 vrtcev, kar je malo manj kot lani. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, kot pa kažejo podatki, ki so bili posredovani na naš naslov.

Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednje države Madžarske. Iz 10 šol smo prejeli 19 likovnih del, in sicer v II. kategoriji 7 del, v III. kategoriji 7 del in v IV. kategoriji 5 del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 97 slovenskih in 12 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno«.

Za najaktivnejšo pomursko šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2015/2016, je bila izbrana Osnova šola Križevci. Za najaktivnejši vrtec v Pomurju pa je bil izbran Zasebni vrtec Lavra – Enota Tišina.

Za oceno in izbor prispelih del natečaja je bila s sklepom generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje imenovana komisija za izbor najboljših likovnih in literarnih del.

Literarna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših literarnih izdelkov v sestavi:
- predsednica: Brigita Lovenjak, prof. slovenskega in nemškega jezika, OŠ II M. Sobota
- član: Dušan Lovšin, Izpostava URSZR Murska Sobota
- član: Aleksander Budja, Izpostava URSZR Murska Sobota
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij (skupno 15 del) in jih poslala na državni izbor.

Pri izboru najboljših literarnih del je komisija upoštevala:
- tematsko ustreznost,
- izvirnost besedila,
- jezikovni slog in
- celovitost besedila.

Likovna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših likovnih izdelkov v sestavi:
- predsednik: Anton Buzeti, likovni pedagog, OŠ Bakovci
- članica: Klavdija Lebar-Gerebic, Izpostava URSZR Murska Sobota
- članica: Silvija Pugelj, Izpostava URSZR Murska Sobota
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij (skupno 20 del) in jih poslala na državni izbor.

Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala:
- starostni stopnji primeren izraz,
- izvirnost del
- ter tematsko ustreznost.

Poleg tega je komisija izbrala tudi po tri najboljša likovna dela tujih avtorjev iz II., III. in IV. kategorije (skupno 9 del).

Vsa izbrana dela so med seboj enakovredna in niso rangirana.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Bilten_2015/2016 (PDF datoteka)

Pano_razglasitev rezultatov (PDF datoteka)