Facebook
Twitter
YouTube

VABILO - redno letno posvetovanje o VNDN

Vabilo na redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi v Pomurju


Na podlagi letnega programa dela Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota, vas vljudno vabimo na redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki bo

v torek, 25. aprila 2006 ob 11.00 uri
v sejni dvorani Gasilskega doma Murska Sobota, Cankarjeva 75.

PROGRAM POSVETA:
1. Uvod
2. Aktualne naloge in usmeritve za delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2006
3. Spremembe zakonodaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
4. Stanje na področju načrtovanja in predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v Pomurju, verzija 3.0
5. Pregled izrednih dogodkov v letu 2005 in aktivnosti dela centra za obveščanje v letu 2006
6. Ugotovitve inšpekcijskega nadzora na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2005 in aktivnosti v letu 2006
7. Zaključek (vprašanja, predlogi,..)


VABLJENI:
- župani in strokovni delavci ZiR pomurskih občin
- občinski poveljniki CZ
- poveljniki OGZ oz. poveljniki OGP
- predstavnik Policijske uprave Murska Sobota
- predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje
- poveljniki OGE širšega pomena
- člani regijskega Štaba CZ za Pomurje
- predstavnik OZRK, Regijski odbor RK za Pomurje
- predstavnika PZS RP Gornja Radgona in Murska Sobota
- g. Anton Rančigaj, regijski gasilski poveljnik
- g. Jože Novak, vodja ARSO -Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje reke Mure, Murska Sobota
- g. Bojan Farič, vodja Izpostave IRSVNDN Murska Sobota
- lokalna sredstva javnega obveščanja

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE