Facebook
Twitter
YouTube

Otroška olimpijada (29. 5. 2015)

V torek, 12. 05. 2015 je potekala otroška olimpijada »Safety on tour 2015« v Rudersdorfu.

Otroške olimpijade "Safety on tour 2015" so se udeležile osnovnošolske ekipe 4. razreda osnovne šole iz avstrijske dežele Gradiščanske, iz sosednje R Madžarske in iz R Slovenije. Slovenijo je zastopala ekipa iz Osnovne šole Puconci z mentorji. Na otroški olimpijadi varnosti je sodelovalo skupaj 11 osnovnošolskih ekip iz obmejne avstrijske dežele Gradiščanske, 2 osnovnošolski ekipi iz R Madžarske ter 1 osnovnošolska ekipa iz R Slovenije.

Ekipa Osnovne šole Puconci je med tujimi ekipami zasedla tretje mesto. Prvo mesto je dosegla ekipa iz županije Vas, drugo mesto pa ekipa iz županije Zala. Tekmovali so učenci do 4. razreda osnovne šole, zato se je to tekmovanje odvijalo nekoliko drugače od standardnih mladinskih tekmovanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
• tekmovanje so vodili moderatorji - študenti športne fakultete
• učenci so morali svoje znanje in spretnosti pokazati skozi igro
• delovne točke so bile sestavljene iz osnov zaščite in reševanja, gasilstva, prve medicinske pomoči, javnega alarmiranja, samozaščitnih ukrepov, kakor tudi posameznih spretnosti (kombinacija vožnje s kolesom z upoštevanjem znanja cestno prometnih predpisov, sestavljanja klicnih številk za klic v sili, sestavljanja znakov za označevanje nevarnih snovi ipd.).

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE