Facebook
Twitter
YouTube

DELNI REGIJSKI NAČRT ZIR OB POTRESU V POMURJU, VERZIJA 3.0 (18.3.2015)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Izpostava URSZR Murska Sobota izdelala Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0.

Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0. je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob potresu, verzija 3.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga delnega regijskega načrta.

Omenjen delni načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur po predhodni najavi. Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Delni_načrt_potres (PDF datoteka)