Facebook
Twitter
YouTube

Regijski natečaj likovnih in literarnih del - Ogenj ni igrača (18. 3. 2015)

Osrednja regijska prireditev ob zaključku 19. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - Ogenj ni igrača" v šolskem letu 2014/2015

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v mesecu juniju 2014 razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača« za šol. leto 2014/2015.

Podelitev nagrad in pohval nagrajencem natečaja ter njihovim mentorjem je letos potekala na samostojni prireditvi 17. marca 2015 v OŠ Turnišče.

Na 19. nagradnem natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača« v šolskem letu 2014/2015 je iz pomurske regije sodelovalo več kot 400 avtorjev z izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 355 del in sicer v I. kategoriji 98 del, v II. kategoriji 107 del, v III. kategoriji 85 del in v IV. kategoriji 65 del. V izboru literarnega dela pa je bilo skupno 61 del in sicer od tega v II. kategoriji 13 del, v III. kategoriji 22 del in v IV. kategoriji 26 del. Sodelujoče šole in vrtci v glavnem upoštevajo razpisna določila in na razpis pošiljajo zahtevane izbore najboljših del po pet del iz vsake starostne kategorije. Letos je na razpisu sodelovalo 28 šol in 14 vrtcev, kar je malo manj kot lani. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, kot pa kažejo podatki, ki so bili posredovani na naš naslov.

Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednje države Madžarske. Iz 2 šol smo prejeli 6 likovnih del, in sicer v II. kategoriji 3 dela in v III. kategoriji prav tako 3 dela. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 106 slovenskih in 4 tuji mentorji v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača«.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2014/2015, je bila izbrana Osnova šola Turnišče. Za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.

Za oceno in izbor prispelih del natečaja je bila s sklepom generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje imenovana komisija za izbor najboljših likovnih in literarnih del.

Literarna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših literarnih izdelkov v sestavi:
- predsednica: Brigita Lovenjak, prof. slovenskega in nemškega jezika, OŠ II Murska Sobota
- član: Dušan Lovšin, Izpostava URSZR Murska Sobota
- članica: Silvija Pugelj, Izpostava URSZR Murska Sobota

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij (skupno 15 del) in jih poslala na državni izbor.

Pri izboru najboljših literarnih del je komisija upoštevala:
- tematsko ustreznost,
- izvirnost besedila,
- jezikovni slog in
- celovitost besedila.

Likovna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših likovnih izdelkov v sestavi:
- predsednik: Anton Buzeti, likovni pedagog, OŠ Bakovci
- članica: Klavdija Lebar-Gerebic, Izpostava URSZR Murska Sobota
- član: Aleksander Budja, Izpostava URSZR Murska Sobota

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij (skupno 20 del) in jih poslala na državni izbor.

Pri izboru najboljših likovnih del komisija upoštevala:
- starostni stopnji primeren izraz,
- izvirnost del ter
- tematsko ustreznost.

Poleg tega je komisija izbrala tudi po tri najboljša likovna dela tujih avtorjev iz II. kategorije in III. kategorije (skupno 6 del).

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja, tako iz domačih vrtcev in osnovnih šol, kakor tudi iz obmejne madžarske županije Zala ter njihovim mentorjem, še enkrat iskreno čestitamo. Prav tako čestitamo letošnji najaktivnejši pomurski osnovni šoli in najaktivnejšemu pomurskemu vrtcu. Gostiteljici letošnje zaključne prireditve - Osnovni šoli Turnišče se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in izvedene kulturne utrinke na prireditvi.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam nagrajencev natečaja (PDF datoteka)

Pano_razglasitev rezultatov (PDF datoteka)

Bilten_2014/2015 (PDF datoteka)