Facebook
Twitter
YouTube

OBELEŽITEV 1. MARCA – DNEVA CIVILNE ZAŠČITE V POMURJU V LETU 2015 (3. 3. 2015)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite za leto 2015, Murska Sobota, 3. marec 2015.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Pomurje z Upravo RS za zaščito in reševanje / Izpostavo Murska Sobota, v sodelovanju Mestno občino Murska Sobota, organiziral v torek, 3. marca 2015, ob 17. uri v Gledališču Park Murska Sobota, Murska Sobota, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite za leto 2015.

Na slovesnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2015.
Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih, ob letošnjem Dnevu Civilne zaščite predlagala podelitev skupaj 960 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega 802 bronastih, 70 srebrnih in 68 zlatih znakov, 19 plaket in 1 kipec Civilne zaščite.

Za območje Pomurja je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil skupaj 54 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega:
• 45 bronastih znakov Civilne zaščite
• 4 srebrnih znakov Civilne zaščite in
• 5 zlatih znakov Civilne zaščite.

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:
• gospod Franc OLAJ iz Rakičana
• gospod Stanislav WOLF iz Krašč; imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2015.
Prostovoljno gasilsko društvo FIKŠINCI, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja
Gasilska zveza GORNJA RADGONA, ki letos praznuje za 60-letnico aktivnega delovanja in
Gasilska zveza LENDAVA, ki letos praznuje za 60-letnico aktivnega delovanja

SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Priznanje so prejeli:
• gospod ANTON GOMBOC iz Murske Sobote
• gospa DAVORKA MAKOVEC iz Hercegovščaka; imenovani je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2015.
• gospod MILAN VERTOT iz Murske Sobote • Prostovoljno gasilsko društvo STARA NOVA VAS, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja

BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Priznanje so prejeli:
• gospod JOŽEF ČRNKO iz Murske Sobote
• gospod STANKO FILIPIČ iz Bučkovec
• gospod DUŠAN HUNJADI iz Ljutomera
• gospod RAJKO LIPIČ iz Janževega Vrha
• gospod BORIS PUČKO iz Gornje Radgone
• gospod MATEJ ŠAVEL iz Murska Sobote in
OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA

Letos so bila posebej podeljena priznanja Bronasti znak Civilne zaščite najzaslužnejšim ob intervencijah odprave februarskega žledu in poplav na Notranjskem in Osrednjeslovenski regiji, aprilskih in majskih poplavah v Srbiji, jesenskih poplavah v Pomurju in ostalih večjih intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah v letu 2014.

Priznanje so prejeli:
• gospod MIHA ANTOLIN iz Črenšovec
• gospod TOMAŽ BODANEC iz Murske Sobote
• gospod MILAN DAJČ iz Hodoša
• gospod SANDI ERJAVEC iz Melinec
• gospod TIBOR FARKAŠ iz Dobrovnika
• gospod DEJAN GRAH iz Murske Sobote
• gospod IGOR GRUT iz Ljutomera
• gospod BORUT HORVAT iz Murske Sobote
• gospod DUŠAN HORVAT iz Banute
• gospod DAMIJAN JAKLIN iz Velike Polane
• gospod SAŠKO KODELIČ iz Lukavec
• gospod BRANKO KOLMANIČ iz Murske Sobote
• gospod BORUT KOREN iz Murske Sobote
• gospod SAŠO KOS iz Spodnje Ščavnice
• gospod ANTON KOVAČIČ iz Ljutomera
• gospod ALEŠ KUNČIČ iz Ljutomera
• gospod ROBER LIPIČ iz Janževega Vrha
• gospod ALOJZ MARIČ iz Bratonec; imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2015.
• gospod LEONARDO MARKOVIČ iz Dobrovnika
• gospa MIRJANA MARTINEC iz Murske Sobote
• gospod STANISLAV NEPUŽLAN iz Ljutomera
• gospod ŠTEFAN OZMEC iz Melinec
• gospod SREČKO PLEJ iz Melinec
• gospod BOJAN POLANIČ iz Ljutomera
• gospod DANILO POLANIČ iz Ljutomera
• gospod MATEJ POLANIČ iz Ljutomera
• gospod ZVONKO POLANIČ iz Ljutomera
• gospod MARTIN SMODIŠ iz Melinec; imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2015.
• gospod ROBERTINO ŠKARABOT iz Murske Sobote
• gospod DRAGO TURHA iz Svetega Jurija
• gospod DUŠAN UTROŠA iz Črenšovec
• gospod DEJAN VARGA iz Dobrovnika
• gospod ALOJZ VINČEC iz Gančan
• gospod ANDREJ VÖRÖŠ iz Lipovec
Prostovoljno gasilsko društvo RAZKRIŽJE
GASILSKO POVELJSTVO Občine Lendava
• GASILSKO REGIJSKO POVELJSTVO ZA POMURJE in
• Ministrstvo za okolje Agencija RS za okolje – Oddelek porečja reke Mure

Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez niso vročevala na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, temveč so bili dobitniki le slavnostno razglašeni. Priznanja bodo priložnostno vročena dobitnikom ob slovesnostih v počastitev visokih okroglih obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez. 

Iskrene čestitke dobitnicam in dobitnikom  letošnjih priznanj Civilne zaščite Prav tako iskrene čestitke ob letošnjem dnevu Civilne zaščite vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše.

Iskrena zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji ter izvedbi osrednje regijske prireditve prireditve velja gostiteljici – MO Murska Sobota z županom mag. Aleksandrom Jevškom na čelu, Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota pod vodstvom mag. Brigite Perhavec, mladim glasbenikom, njihovim mentorjem in spremljevalcem iz Glasbene šole Murska Sobota za umetniško izveden kulturni vložek ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli pri organizaciji in izvedbi slovesnosti.


Martin SMODIŠ
Poveljnik Civilne zaščite za Pomurje

Povezave na objavljene članke: http://www.pomurje.si/aktualno/pomurje/v-murski-soboti-podelili-priznanja-civilne-zascite/

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE