Facebook
Twitter
YouTube

Vabilo na podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite - 2015 (2. 3. 2015)

Vabilo na osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo nagrad in priznanj Civilne zaščite za leto 2015, Murska Sobota, 3. marec 2015.

1. marec se praznuje kot »dan Civilne zaščite«. Leta 1992 je tudi Vlada Republike Slovenije določila 1. marec za dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite za Pomurje z Upravo RS za zaščito in reševanje / Izpostavo Murska Sobota, v sodelovanju Mestno občino Murska Sobota, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2015. Slovesna podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite bo v torek, 3. marca 2015, ob 17. uri v Gledališču Park Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, Murska Sobota.

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije praviloma ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Tako je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota za leto 2015 skupaj 54 nagrad in priznanj Civilne zaščite, od tega:

Od zgoraj navedenih priznaj, bodo v soboto, 28. februarja 2015, na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, posameznikom iz Pomurja podeljeni: dva bronasta zanka Civilne zaščite, srebrni znak Civilne zaščite in zlati znak Civilne zaščite.

Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez ne bodo vročevala na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite. Na osrednji regijski slovesnosti bodo ta priznanja le slavnostno razglašena in kasneje priložnostno vročena dobitnikom ob slovesnostih v počastitev visokih obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez.

Ob priložnosti osrednje regijske prireditve ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite v Pomurju vas vljudno vabim, da se udeležite slovesne podelitve priznanj in nagrad Civilne zaščite in se s tem pridružite počastitvi dneva Civilne zaščite.

Vljudno vabljeni!

Martin Smodiš
poveljnik Civilne zaščite za Pomurje

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE