Facebook
Twitter
YouTube

Predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu (7. 1. 2015)

Javna objava predloga Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0.

Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12), Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota objavlja predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0.

Prav tako je naveden delni načrt v pisni obliki, v času uradnih ur izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, od dne 7. 1. 2015 do 7. 2. 2015. Morebitne predloge na predlog delnega načrta nam posredujte do 7. februarja 2015.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE