Facebook
Twitter
YouTube

Načrt izobraževanja in usposabljanja (9. 12. 2014)

Objavljamo Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS v letu 2015.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt (PDF datoteka)