Facebook
Twitter
YouTube

Posvet in analiza POPLAVE 09/2014 (4. 12. 2014)

Uprava RS za zaščito in reševanje je organizirala strokovni posvet na temo preventive in prilagoditvenih ukrepov za življenje na poplavnih območjih ter skupno analizo ukrepanja in posledic letošnjih septembrskih poplav, ki so prizadela pomurske občine.
Analiza in posvet sta se odvijala v sredo, 3. decembra 2014 v Hotelu Diana v
Murski Soboti.

Uprava RS za zaščito in reševanje je v sredo, 3. decembra 2014 v Hotelu Diana v Murski Soboti, organizirala strokovni posvet na temo preventive in prilagoditvenih ukrepov za življenje na poplavnih območjih ter skupno analizo ukrepanja in posledic letošnjih septembrskih poplav, ki so prizadela pomurske občine.

Na analizi in posvetu, ki sta sta bila prvenstveno namenjena pomurskim županjam in županom, občinskim poveljnikom Civilne zaščite, poveljnikom pomurskih gasilskih zvez, občinskim strokovnim delavcem s področja zaščite in reševanja, strokovnjakom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi zainteresirani strokovni javnosti,  je sodelovalo 97 udeležencev.

V analizi septembrski poplav 2014 v Pomurju je Martin Smodiš, poveljnik Civilne zaščite za Pomurje  predstavil letošnje septembrske poplave v Pomurju in njihove posledice ter analizo ukrepanja ob poplavah ("kaj smo se naučili in kaj bomo spremenili?"). Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je  predstavil odziv države na poplave oz. na vremenske ujme v letu 2014. V nadaljevanju je v razpravi sodelovalo več razpravljavcev (župan MO Murska Sobota, poveljnik Civilne zaščite MO Murska Sobota, predstavnik PU Murska Sobota, gasilski regijski poveljnik - GRP za Pomurje, poveljnik Rodovskega bataljona 72. BR, poveljnik Civilne zaščite Občine Ljutomer,...), ki so podali svoje poglede glede ukrepanja ob septembrskih poplavah v Pomurju.
Eden od pomembnejših zaključkov skupne analize ukrepanja ob septembrskih poplavah v Pomurju je, da so se pomurske občine s štabi Civilne zaščite, pripadniki Civilne zaščite, gasilci, policija, slovenska vojska, javne ter druge službe odzvale na nesrečo pravočasno in ustrezno ter z učinkovitim ukrepanjem preprečile hujše posledice.

V nadaljevanju je sledil strokovni posvet na temo preventive in prilagoditvenih ukrepov za življenje na poplavnih območjih. Timotej Mišič iz Vodnogospodarskega biroja Maribor d.o.o. je podal prispevek na temo protipoplavne preventive in prilagoditvenih ukrepov na poplavno ogroženih območjih. Anton Kustec, vodja oddelka porečja reke Mure, MOP ARSO je predstavil stanje vodne infrastrukture v Pomurju in prof. dr. Franci Steinman iz UL FGG Ljubljana je predstavil temo priprave poplavnih scenarijev kot podlag za pripravo načrtov zaščite in reševanja v poplavno ogroženih občinah.

Po posvetu je bila pri Gasilskem domu Murska Sobota za udeležence analize in posveta organizirana zanimiva predstavitev protipoplavne opreme in sredstev.


MaSm

Spletne povezave na medijske prispevke:
http://sobotainfo.com/fotografija/septembrske-poplave-3122014/97149
http://www.sobotainfo.com/novica/lokalno/ljudje-bodo-morali-izvajati-samozascitne-ukrepe/97166
http://www.pomurje.si/aktualno/crna-kronika/visoke-vode-poplave-niso-le-elementarna-nesreca/
http://www.sta.si/vest.php?s=r&id=2079123
http://nov.vecer.com/clanek.aspx?id=201412046078492
http://www.delo.si/novice/slovenija/neuradno-septembra-v-pomurju-4-milijone-skode-zaradi-poplav.html

http://www.prlekija-on.net/lokalno/8808/ukrepe-za-preprecevanje-poplav-je-potrebno-cim-prej-izpeljati-v-praksi.html

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE