Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2015 (4. 12. 2014)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2015.

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-2/2014-1-DGZR, z dne 25.11.2014), ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite.

V skladu s sklepom 19. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 28.1.2014, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2015 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota je v letu 2014 predvidena podelitev naslednjih priznanj:
2 priznanji – zlati znak Civilne zaščite,
1 priznanje – srebrni znak Civilne zaščite,
5 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite.

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Microsoft Word) na našo e-pošto: izpostava.ms@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 5. januarja 2015.

Priznanja, ki ne bodo podeljena na državni slovesnosti ob 1. marcu 2015, bodo podeljena na regijski prireditvi, ki jo bo organizirala naša izpostava v začetku meseca marca 2015. Priznanja za obletnice prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez pa se bodo podelila na prireditvah ob njihovih obletnicah.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na naš e-naslov: izpostava.ms@urszr.si ali na telefon 535 22 00.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE