Facebook
Twitter
YouTube

Vabilo - posvet in analiza ukrepanja ob poplavah 09/2014

Uprava RS za zaščito in reševanje organizira v sredo, 3.12.2014 v Murski Soboti strokovni posvet na temo preventive in prilagoditvenih ukrepov za življenje na poplavnih območjih ter skupno analizo ukrepanja in posledic letošnjih septembrskih poplav, ki so prizadela pomurske občine.

Uprava RS za zaščito in reševanje organizira strokovni posvet na temo preventive in prilagoditvenih ukrepov za življenje na poplavnih območjih ter skupno analizo ukrepanja in posledic letošnjih septembrskih poplav, ki so prizadela pomurske občine.

Analiza in posvet bosta v sredo, 3. decembra 2014, s pričetkom ob 9. uri v dvorani Hotela DIANA, Slovenska ulica 52, Murska Sobota. Dogodek se bo končal predvidoma ob 15 uri.

Analiza in posvet sta prvenstveno namenjena pomurskim županjam in županom, občinskim poveljnikom Civilne zaščite, poveljnikom pomurskih gasilskih zvez, občinskim strokovnim delavcem s področja zaščite in reševanja, strokovnjakom s področja varstva red naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi zainteresirani strokovni javnosti.

V sklopu aktivnosti analize in strokovnega posveta bo za udeležence pripravljena tudi predstavitev opreme in sredstev za protipoplavno zaščito ter ukrepanje ob poplavah. Predstavitev opreme in sredstev za protipoplavno zaščito ter ukrepanje je po programu predvidena v času med 13.10 in 14.10 uro na prostoru parkirišča in dvorišča Gasilskega doma Murska Sobota, Cankarjeva ul 75, Murska Sobota.

Vljudno vas vabimo, da si ta dan vzamete čas in se udeležite analize in posveta na trenutno najbolj aktualno problematiko na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše v Sloveniji ter tako s svojo udeležbo, pogledi, predlogi in mnenji v sklopu analize in posveta, doprinesete k izboljšanju področja protipoplavne preventive in ukrepanja ob poplavah.

MaSm

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE