Facebook
Twitter
YouTube

Poročilo o intervencijski stroških v poplavno prizadetih občinah (6. 10. 2014)

Priprava poročil o višini intervencijskih stroškov v prizadetih občinah, nastalih ob intervencijskem ukrepanju zaradi poplav in zemeljskih plazov v Republiki Sloveniji med 12. in 16. septembrom 2014.

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje je bil v ponedeljek, 6. oktobra 2014, posredovan dopis vsem občinam prizadetim v septembrskih poplavah v zadevi priprave poročila o višini intervencijskih stroškov, nastalih ob intervencijskem ukrepanju zaradi poplav in zemeljskih plazov v Republiki Sloveniji med 12. in 16. septembrom 2014 (in 22.10.2014 - v nekaterih občinah, ki jih je v soboto, 21.09.2014, ponovno zajelo deževje.

Pomurske prizadete občine posredujete poročilo v elektronski obliki (priložena datoteka Microsoft Excel; *.xls) na naš e-naslov: gp.ms@urszr.si, najkasneje do petka, 10. oktobra 2014.


S spoštovanjem,
Martin SMODIŠ
podsekretar
vodja izpostave

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE