Facebook
Twitter
YouTube

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav 09/2014 (20. 9. 2014)

Pričetek ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12.09. in 16.09.2014.

Uprava RS za zaščito in reševanje je dne 19.09.2014 izdala sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12.09. in 16.09.2014 in s tem pozvala poplavno prizadete občine k pričetku ocenjevanja škode na stvareh.

Zbiranje vlog upravičencev in vnos podatkov v spletno aplikacijo AJDA mora biti zaključeno do ponedeljka, 20. oktobra 2014.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Sklep o ocenjevanju (PDF datoteka)

Navodilo o ocenjevanju (PDF datoteka)