Facebook
Twitter
YouTube

Povzetki ocen ogroženosti Pomurske regije (10.9.2014)

Prilagamo povzetke ocen ogroženosti Pomurske regije, ki so usklajeni s 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE