Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja za likovna in literarna dela (12. 6. 2014)

Razpis 19. nagradnega natečaja za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – OGENJ NI IGRAČA«, v šolskem letu 2014/2015

Za šolsko leto 2014/2015 je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpisala že 19. nagradni natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema letošnjega natečaja za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov je Ogenj ni igrača.

Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2014/2015 je, da se mladi podrobneje seznanijo z ognjem ter z nesrečami, ki se lahko zgodijo ob njem, obenem pa se spoznajo s preventivnimi ukrepi, s katerimi lahko preprečijo nastanek požara ter s pravilnim ravnanjem ob njem, če do nesreče pride.

Regijski natečaj likovnih in literarnih izdelkov »Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača«, Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota razpisuje že v juniju, da bi ga lahko vse osnovne šole, osnovne šole s posebnim programom in vzgojno varstveni zavodi, vključili v svoj letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015. V vseh dosedanjih 18. letih je natečaj vedno našel svoje mesto v vaših letnih delovnih načrtih, kar upamo in verjamemo tudi za šolsko leto 2014/2015.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Podrobnosti razpisa natečaja so v priloženem razpisu.

Prosimo, da v natečaju sodelujoče osnovne šole in vzgojno varstveni zavodi oz. mentorji, izdelke opremljene z vsemi zahtevanimi podatki (priloga 1) pošljejo na naslov naše izpostave najkasneje do 6. februarja 2015. Prav tako vas prosimo, da istočasno posredujete tudi podatke o številu vseh sodelujočih učencev oz. otrok na natečaju (priloga 2).

Udeleženci natečaja lahko dobijo podrobnejše informacije o poteku natečaju na izpostavah URSZR, več informacij o razpisani temi pa dobijo tudi na naši spletni strani: www.sos112.si: - zgibanke, plakati in spoti (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv112.htm), - napotki prebivalcem (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np1.htm), - Ježkovi hiši (http://www.sos112.si/jezek.html)

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis 2014/2015 (PDF datoteka)

Priloga 1 (Word datoteka)

Priloga 2 (Word datoteka)