Facebook
Twitter
YouTube

Zaključeno 20. RPUEPPCZRK 2014 (9. 6. 2014)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Gornja Radgona sta v soboto, 7. junija 2014 izvedla regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Gornja Radgona sta v soboto, 7. junija 2014 izvedla 20. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Regijsko preverjanje je bilo izvedeno v širšem delu centra mesta Gornja Radgona. Potekalo je na štirih lokacijah delovnih mest na širšem območju mesta ter na šestih lokacijah predstavitvenih mest. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bilo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije in širše države. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.

Regijsko preverjanje usposobljenosti je bilo razpisano za sodelovanje ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekip prve pomoči Rdečega križa, ekip stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekip prve pomoči drugih nevladnih organizacij v treh kategorijah:

A.    kategorija

    ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11);

    ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa, organizirane v skladu s Sklepom o določitvi in ustanavljanju enot prve pomoči Rdečega križa za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju RS (GO RKS na 18. seji, dne 27. 1. 2009);

B.   kategorija

    ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;

C.  kategorija

    ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav.

Na preverjanju je sodelovalo skupno 13 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, od tega 11 domačih ekip in dve tuji ekipi iz sosednje obmejne madžarske županije Zala in hrvaške županije Medžimursko. Od tega je bilo 8 ekip iz kategorije  A, 3 ekipe iz kategorije B in 2 ekipi iz kategorije C. Vse so delujoče ekipe so izvajale preverjanje po enotnem programu.

Kategorija A:

1. mesto: OZRK GORNJA RADGONA – 3.800 točk

2. mesto: OBČINA LJUTOMER – 3.533 točk

3. mesto: OŠ UE LJUTOMER – 3.520 točk

 

Kategorija A (izven konkurence):

1.    mesto: OZRK NOVO MESTO – 2.780 točk

 

Kategorija B (izven konkurence):

1.    mesto: GIMNAZIJA LJUTOMER – 3.330 točk

2.    mesto: OŠ GORNJA RADGONA 1. EKIPA – 3.123 točk

3.    mesto: OŠ GORNJA RADGONA 2. EKIPA – 2.635 točk

 

Kategorija C (izven konkurence):

1.    mesto: EKIPA ČAKOVEC – 3.155 točk

2.    mesto: EKIPA ZALABAKSA – 2.475 točk

 

Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno predvidoma 27. septembra 2014, v Kopru. Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ima tudi najboljše drugo-uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se upošteva najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2014, na podlagi rezultatov vnesenih v internetno aplikacijo za izračun rezultatov - Prva pomoč (https://pp.rks.si).

Tudi letos smo popestrili preverjanje z vzporednimi spremljajočimi aktivnostmi predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, Policije, Slovenske vojske, kinologov, tabornikov, RKS, službe nujne medicinske pomoči, DARS, AMZS ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.

Tako so svojo dejavnost in opremo na širšem območju mesta Gornja Radgona predstavili:

     Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota,

     Rdeči križ Slovenije Območno združenje Gornja Radgona,

     Policijska uprava Murska Sobota,

     Slovenska vojska,

     Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,

     Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,

     Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,

     Nafta - varovanje in požarna varnost d.o.o. - PIGE,

     Gasilska zveza Gornja Radgona s prostovoljnimi gasilskimi društvi,

     Štab Civilne zaščite za Pomurje,

     Občinski štab Civilne zaščite Gornja Radgona,

     Regijska enota Civilne zaščite za tehnično reševanje - ETRSDSN,

     Regijska enota Civilne zaščite za RKB zaščito - oddelek za RKB izvidovanje,

     PRS – Reševalna postaja Gornja Radgona (GAPORA)

     Društvo za reševalne pse - REPS Maribor,

     Športno kinološko društvo Goričko,

     KZS - Enota reševalnih psov Slovenije - ERPS

     Zdravstveni dom Murska Sobota – Služba nujne medicinske pomoči in reševalna služba,

     Zdravstveni dom Gornja Radgona – Služba nujne medicinske pomoči,

     Zdravstveni dom Ljutomer – Služba nujne medicinske pomoči,

     Zdravstveni dom Lendava – Služba nujne medicinske pomoči,

     Društvo prva medicinska pomoč Rogašovci,

     DARS d.d. ACB Murska Sobota,

     AMZS, PE Murska Sobota,

     ter drugi organi, organizacije, enote in službe, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja.
 

Vsem sodelujočim ekipam se zahvaljujemo za udeležbo na preverjanju. Prav tako se zahvaljujemo vsem ocenjevalcem in članom delovnih komisij preverjanja, sodelujočim na predstavitvah dejavnosti in opreme ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli ter prispevali pri pripravah in izvedbi preverjanja.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati ekip (PDF datoteka)