Facebook
Twitter
YouTube

Informacija za javnost - 20. RPUEPPCZRK (29. 5. 2014)

20. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju; 7.6.2014 v Gornji Radgoni

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Gornja Radgona organizirata 20. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, ki bo v soboto, 7. junija 2014, s pričetkom ob 8. uri, na ploščadi pred OŠ Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja Radgona.

Regijsko preverjanje bo izvedeno v širšem delu centra mesta Gornja Radgona. Potekalo bo na štirih lokacijah delovnih mest (4 DM) na širšem območju mesta ter na šestih lokacijah predstavitvenih mest (6 PM). Na ta način uresničujemo željo, približati prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih kot bi dejansko potekale ob množični nesreči.

Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti bo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije in širše države. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.

Namen letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči in predstavitve dejavnosti organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči je naslednji:

-       utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, kvalitetno in ustrezno pomagati sebi in drugim,

-       pri članih ekip vzpodbujati težnjo po čim boljšem znanju, obvladanju veščin in osvajanju novosti na področju priporočil  prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,

-       obnavljati teoretično in  praktično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za dajanje prve pomoči,

-       pri članih ekip razvijati izurjenost za usklajeno delo vseh članov ekipe pri dajanju prve pomoči ob najrazličnejših poškodbah,

-       razvijati med državljani, člani Rdečega križa, pripadniki Civilne zaščite v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah zanimanje za prvo pomoč ter dejavnosti Rdečega križa in Civilne zaščite v celoti,

-       okrepiti obmejno sodelovanje ter preizkusiti sodelovanje domačih in tujih reševalnih ekip ob naravnih in drugih nesrečah,

-       predstaviti organiziranost, opremo in naloge organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči.            


Na regijskem preverjanju usposobljenosti sodelujejo ekipe za prvo pomoč v treh kategorijah:

A.       kategorija

    ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11);

    ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa, organizirane v skladu s Sklepom o določitvi in ustanavljanju enot prve pomoči Rdečega križa za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju RS (GO RKS na 18. seji, dne 27. 1. 2009);

B.   kategorija

    ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;

C.  kategorija

            ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav.

Ekipe izvajajo preverjanje po enotnem programu. Pravico do udeležbe na državnem preverjanju imajo le ekipe iz skupine »A«, ostale ekipe sodelujejo »izven konkurence«. Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno predvidoma 27. septembra 2014, v Kopru.

Na preverjanju usposobljenosti bodo poleg domačih ekip, že tradicionalno sodelovale tudi tuje ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala in Železno, hrvaške županije Medžimursko ter avstrijske dežele Štajerske. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko.

Na letošnji razpis se je do danes prijavilo skupaj 17 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa in sicer 12 ekip iz kategorije A, 3 ekipe iz kategorije B in 2 ekipi iz kategorije C:

     Mestna občina Murska Sobota (3 ekipe - A kategorija),

     Občina Ljutomer (1 ekipa - A kategorija),

     Občina Beltinci (1 ekipa - A kategorija),

     OZRK Murska Sobota (1 ekipa - A kategorija),

     OZRK Ljutomer (1 ekipa - A kategorija),

     OZRK Gornja Radgona (1 ekipa - A kategorija),

     OŠ UE Ljutomer (2 ekipi – A kategorija),

     Vojaško zdravstvena enota – Role 2 (1 ekipa – A kategorija – izven konkurence),

     OZRK Novo mesto (1 ekipa - A kategorija – izven konkurence),

     Osnovna šola Gornja Radgona (2 ekipi - B kategorija – izven konkurence),

     Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (1 ekipa - B kategorija – izven konkurence),

     Županija Medžimursko - HCK Mestno društvo CK Čakovec (1 ekipa - C kategorija – izven konkurence),

     Županija Zala - Lenti (1 ekipa - C kategorija – izven konkurence).


V času aktivnosti 20. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, se bodo v centru mesta Gornja Radgona odvijale predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, Policije, Slovenske vojske, kinologov, tabornikov, RKS, službe nujne medicinske pomoči, DARS, AMZS ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako si bodo lahko udeleženci preverjanja in drugi zainteresirani ogledali tudi omenjene predstavitve.

Tako bodo svojo dejavnost in opremo na širšem območju mesta Gornja Radgona predstavili:

     Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota,

     Rdeči križ Slovenije Območno združenje Gornja Radgona,

     Policijska uprava Murska Sobota,

     Slovenska vojska,

     Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,

     Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,

     Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,

     Nafta - varovanje in požarna varnost d.o.o. - PIGE,

     Gasilska zveza Gornja Radgona s prostovoljnimi gasilskimi društvi,

     Štab Civilne zaščite za Pomurje,

     Občinski štab Civilne zaščite Gornja Radgona,

     Regijska enota Civilne zaščite za tehnično reševanje - ETRSDSN,

     Regijska enota Civilne zaščite za RKB zaščito - oddelek za RKB izvidovanje,

     PRS – Reševalna postaja Gornja Radgona (GAPORA)

     Društvo za reševalne pse - REPS Maribor,

     Športno kinološko društvo Goričko,

     KZS - Enota reševalnih psov Slovenije - ERPS

     Zdravstveni dom Murska Sobota – Služba nujne medicinske pomoči in reševalna služba,

     Zdravstveni dom Gornja Radgona – Služba nujne medicinske pomoči,

     Zdravstveni dom Ljutomer – Služba nujne medicinske pomoči,

     Zdravstveni dom Lendava – Služba nujne medicinske pomoči,

     Društvo prva medicinska pomoč Rogašovci,

     DARS d.d. ACB Murska Sobota,

     AMZS, PE Murska Sobota,

     ter drugi organi, organizacije, enote in službe, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja.

Vljudno vabimo vsa pomurska sredstva javnega obveščanja, občanke in občane mesta Gornja Radgona, kakor tudi vse ostale zainteresirane iz Pomurja in širše okolice, da si vzamejo čas in si pobližje ogledajo načrtovane aktivnosti letošnjega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Gornji Radgoni.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Lokacije DM in PM (PDF datoteka)