Facebook
Twitter
YouTube

Otroška olimpijada (5. 5. 2014)

V sredo, 30. 4. 2014 je potekala otroška olimpijada »Safety-tour 2014« v Güssingu.

Otroške olimpijade "Safety-tour 2014" so se udeležile osnovnošolske ekipe do 4. razreda osnovne šole iz avstrijske dežele Gradiščanske, iz sosednje R Madžarske in iz R Slovenije. Slovenijo je zastopala ekipa Osnovne šole Puconci z mentorji.

Na otroški olimpijadi varnosti je sodelovalo skupaj 12 osnovnošolskih ekip iz obmejne avstrijske dežele Gradiščanske, 1 osnovnošolska ekipa iz R Madžarske (Železna županija) ter 1 osnovnošolska ekipa iz R Slovenije. Ekipa Osnovne šole Puconci je med tujimi ekipami zasedla drugo mesto. Prvo mesto je dosegla ekipa iz županije Zala, ki je tekmovala že 29. 4. 2014 v Oberwartu, tretje mesto pa dosegla ekipa iz Železne županije.

Tekmovali so učenci do 4. razreda osnovne šole, zato se je to tekmovanje odvijalo nekoliko drugače od standardnih mladinskih tekmovanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki potekajo v obmejnih madžarskih županijah:
• tekmovanje so vodili moderatorji - študenti športne fakultete
• učenci so morali svoje znanje in spretnosti pokazati skozi igro
• delovne točke so bile sestavljene iz osnov zaščite in reševanja, gasilstva, prve medicinske pomoči, javnega alarmiranja, samozaščitnih ukrepov, kakor tudi posameznih spretnosti (kombinacija vožnje s kolesom z upoštevanjem znanja cestno prometnih predpisov, sestavljanja klicnih številk za klic v sili, sestavljanja znakov za označevanje nevarnih snovi ipd.).

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE