Facebook
Twitter
YouTube

Razpis - XX. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2014 (31. 3. 2014)

Razpis XX. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju v letu 2014

Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Gornja Radgona

R A Z P I S U J E T A

XX. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Civilne zaščite in Rdečega križa

 
 

1.      Izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (v nadaljnjem besedilu: regijsko preverjanje) bo izvedeno v soboto, 7. junija 2014 v Gornji Radgoni.

2.      Regijsko preverjanje organizirata Uprava RS za zaščito in  reševanje – Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Gornja Radgona.

Izvedeno bo na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah in drugih nesrečah, ki lahko prizadenejo pomursko regijo in širše.

3.     Regijsko preverjanje se organizira in izvaja v skladu s Pravili za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (Ljubljana, marec 2014).

4.      Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči obolelim in poškodovanim na različnih real­istično prikazanih situacijah.

5.      Ekipa je sestavljena iz največ šestih članov/pripadnikov, ki imajo opravljen Temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč (št: 604-46/2011-3-DGZR z dne 30.6.2011) ali Tečaj za bolničarja prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije (Strokovni center za prvo pomoč pri RKS, dne 13.6.2011). Ekipo lahko spremlja tudi rezervni član ekipe. Kot član ekipe, na preverjanju usposobljenosti, ne more sodelovati učitelj ali predavatelj prve pomoči, ki ima licenco Strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS.

6.      Člani/pripadniki morajo imeti najmanj 18 let. V ekipi prve pomoči, ki jih organizirajo prostovoljne organizacije (RKS, ZTS, ZSKSS, GRZS, GZ, idr.) lahko prostovoljno sodelujejo tudi moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let.

7.      Ekipa, ki sodeluje na preverjanju usposobljenosti mora biti opremljena v skladu s Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 104/08) ter Merili za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči RKS (5.1.2009).

8.      Člani ekip, ki sodelujejo na preverjanju usposobljenosti morajo biti oblečeni v predpisano uniformo Civilne zaščite ali Rdečega križa oziroma gasilske ali druge nevladne organizacije, ki ekipo organizira.

9.      Na regijskem preverjanju lahko ekipo spremlja tudi fotograf oziroma snemalec (spremljevalec), ki se ga prijavi ob prijavi ekipe na preverjanje. Spremljevalec ne sme ovirati delo članov ekipe in ocenjevalcev na delovnem mestu.

10.    Na regijskem preverjanju usposobljenosti, sodelujejo ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij.

11.    Na regijskem preverjanju usposobljenosti sodelujejo ekipe za prvo pomoč v treh kategorijah:

A.      kategorija

      ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11);

      ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa, organizirane v skladu s Sklepom o določitvi in ustanavljanju enot prve pomoči Rdečega križa za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju RS (GO RKS na 18. seji, dne 27. 1. 2009);

B.  kategorija

      ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;

C.  kategorija

               ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav.

Ekipe izvajajo preverjanje po enotnem programu. Pravico do udeležbe na državnem preverjanju imajo le ekipe iz skupine »A«, ostale ekipe sodelujejo »izven konkurence«.

12.    Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno predvidoma 27. septembra 2014, v Kopru.

13.    Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ima tudi najboljše drugo-uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se upošteva najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2014, na podlagi rezultatov vnesenih v internetno aplikacijo za izračun rezultatov - Prva pomoč (https://pp.rks.si).

14.    Ustanovitelji ekip prve pomoči vrnejo izpolnjeno prijavnico na naslov: Uprava RS za zaščito in  reševanje - Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, najkasneje do petka, 25. aprila 2014. Po prejetju prijavnice bodo prijaviteljem posredovane dodatne informacije v zvezi z regijskim preverjanjem.

15.    Za dopolnitev in obnovitev znanja članov ekip, ki bodo sodelovale na preverjanju usposobljenosti, se priporoča organiziranje predhodnega dopolnilnega usposabljanja.

16.    Potrebna finančna sredstva za organizacijo ter izvedbo regijskega preverjanja usposobljenosti ekip dogovorno zagotovita Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije.

17.    Stroške sodelujočih ekip vezane na opremo, izobraževanje in udeležbo na preverjanju usposobljenosti krijejo njihovi ustanovitelji.

 

 

 

 

Uprava RS za zaščito in reševanje

Izpostava Murska Sobota

 

 

Rdeči križ Slovenije

Območno združenje Gornja Radgona

 

 

 

 

Martin Smodiš

podsekretar

vodja izpostave

 

 

 

 

Silva Vračko

predsednica območnega združenja

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE