Facebook
Twitter
YouTube

Zaključen regijski natečaj likovnih in literarnih del - VODA! (31. 3. 2014)

Osrednja regijska prireditev ob zaključku 18. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo« v šolskem letu 2013/2014.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v petek, 28. marca 2014 organizirala prireditev ob razglasitvi rezultatov 18. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo« s podelitvijo potrdil in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja. Prireditev je potekala v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo ozaveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice.

Na 18. natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo« v šolskem letu 2013/2014 je iz pomurske regije sodelovalo več kot 400 avtorjev z izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 327 del in sicer v I. kategoriji 133 del, v II. kategoriji 75 del, v III. kategoriji 82 del in v IV. kategoriji 37 del. V izboru literarnega dela pa je bilo skupno 46 del in sicer od tega v II. kategoriji 5 del, v III. kategoriji 22 del in v IV. kategoriji 19 del. Letos je na razpisu sodelovalo 22 šol in 19 vrtcev, kar je malo manj kot lani. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, kot pa kažejo podatki, ki so bili posredovani na naš naslov.

Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednjih držav Hrvaške in Madžarske. Iz 12 šol smo prejeli 23 likovnih del, in sicer v II. kategoriji 9 del, v III. kategoriji 9 del in v IV. kategoriji 5 del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 111 slovenskih in 14 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče - Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo«. 

Literarna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših literarnih izdelkov v sestavi:
- predsednica: Brigita Lovenjak, prof. slovenskega in nemškega jezika, OŠ II Murska Sobota
- član: Dušan Lovšin, Izpostava URSZR Murska Sobota
- članica: Silvija Pugelj, Izpostava URSZR Murska Sobota

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij (skupno 15 del) in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših literarnih del je komisija upoštevala:
- tematsko ustreznost,
- izvirnost besedila,
- jezikovni slog in
- celovitost besedila.

Likovna dela je ocenila regijska komisija za izbor najboljših likovnih izdelkov v sestavi:
- predsednik: Anton Buzeti, likovni pedagog, OŠ Bakovci
- članica: Klavdija Lebar-Gerebic, Izpostava URSZR Murska Sobota
- član: Aleksander Budja, Izpostava URSZR Murska Sobota

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij (skupno 20 del) in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del komisija upoštevala:
- starostni stopnji primeren izraz,
- izvirnost del ter
- tematsko ustreznost.

Poleg tega je komisija izbrala tudi po tri najboljša likovna dela tujih avtorjev iz II. kategorije, III. kategorije in IV. kategorije (skupno 9 del).

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2013/2014, je izbrana Osnova šola Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je za nagrado prejela lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež ter pet košarkaških žog.

Za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec Lendava DE Gaberje, ki pa je za nagrado prejel 3 igre Spomin, 1 kocko iz pene in 3 komplete knjigic Ježek Snežek.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja, tako iz domačih vrtcev in osnovnih šol, kakor tudi iz obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter obmejne hrvaške županije Medžimurske ter njihovim mentorjem, še enkrat iskreno čestitamo. Prav tako čestitamo letošnji najaktivnejši pomurski osnovni šoli in najaktivnejšemu pomurskemu vrtcu. Gostiteljici letošnje zaključne prireditve - Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in izvedene kulturne utrinke na prireditvi.

KL-G

Povezave: http://www.pomurec.com/vsebina/22816/FOTO:_Zakljucek_natecaja_za_najboljsa_likovna_in_literarna_dela_na_temo_naravnih_nesrec

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE