Facebook
Twitter
YouTube

Obeležitev 1. marca – dneva Civilne zaščite v Pomurju v letu 2014 (5. 3. 2014)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2014, Velika Polana, 5. marec 2014.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Pomurje, v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Murska Sobota in in Občino Velika Polana organiziral v sredo, 5. marca 2014, ob 17. uri v Domu krajanov Velika Polana, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2014.

Na slovesnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2014. Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih, ob letošnjem Dnevu Civilne zaščite predlagala podelitev skupaj 322 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega 207 bronastih, 64 srebrnih in 30 zlatih znakov, 20 plaket in 1 kipec Civilne zaščite.

Za območje Pomurja je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil skupaj 30 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega:
- 15 bronastih znakov Civilne zaščite,
- 6 srebrnih znakov Civilne zaščite,
- 8 zlatih znakov Civilne zaščite,
- 1 plaketo Civilne zaščite.

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

I. PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje je prejel:
• gospod MARTIN SMODIŠ, iz Melinec, imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2014.

II. ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:
• gospa MARJETA ERDELA, iz Plitvičkega vrha, imenovani je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2014.
• Prostovoljno gasilsko društvo BUČEČOVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo CEZANJEVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo HODOŠ, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo MARKIŠAVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo MORAVSKE TOPLICE, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo MURSKI PETROVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo VANČA VAS, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja

III. SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Priznanje so prejeli:
• gospod ALEKSANDER BUDJA, iz Puconec
• gospod BRANKO NOVAK, iz Radomerja
• gospod PRIMOŽ SENČAR, iz Stročje vasi
• Prostovoljno gasilsko društvo VUČJA VAS, ki letos praznuje za 100-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo BUNČANI, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo ČIKEČKA VAS, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja

IV. BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Priznanje so prejeli:
• gospod MILAN ANTOLIN, iz Borec
• gospod JANEZ FUJS, iz Spodnje Ščavnice
• gospod BORIS GUMILAR, iz Markišavec
• gospod JOŽEF GYURKAČ, iz Lendave
• gospod ISTOK KUZMA SIMRAJH, iz Kobilščaka
• gospod LEONARDO MARKOVIČ, iz Dobrovnika
• gospod MARJAN MARTINEC, iz Satahovec
• gospod SIMON MATJAŠEC, iz Renkovec
• gospod FILIP MATKO FICKO, iz Radenec
• gospod DAVID NOVAK, iz Černelavec
• gospod SLAVKO OSTRC, iz Kokorič
• gospod BORIS RAKUŠA, iz Gornje Radgone
• gospod AVGUST SREŠ, iz Bakovec
• GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
• OBČINA VELIKA POLANA

Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev niso vročevala na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, temveč so bili dobitniki le slavnostno razglašeni. Priznanja bodo priložnostno vročena dobitnikom ob slovesnostih v počastitev obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev. Vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše, še enkrat iskreno čestitamo, ob letošnjem dnevu Civilne zaščite.

MaSm

Fotomaterial so prispevali: Andrej Bedek, Geza Grabar in Filip Matko Ficko.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE