Facebook
Twitter
YouTube

Načrt ZiR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali (4. 2. 2014)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Izpostava URSZR Murska Sobota izdelala Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Pomurju, verzija 2.0.

Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Pomurju, verzija 2.0. je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, verzija 2.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga regijskega načrta.

Omenjen načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur po predhodni najavi. Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE