Facebook
Twitter
YouTube

Globalna ocena ogroženosti Pomurske regije (11. 12. 2013)

Globalna ocena ogroženosti Pomurske regije, verzija 3.0

Obveščamo vas, da smo na Izpostavi Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota ažurirali oceno ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči v Globalni oceni ogroženosti Pomurske regije, verzija 3.0.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE