Facebook
Twitter
YouTube

Načrt ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči (11. 12. 2013)

Ažurirani Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0

Obveščamo vas, da smo na Izpostavi Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota ažurirali Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0. Vse spremembe načrta so navedene na četrti strani načrta.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE