Facebook
Twitter
YouTube

"Dan varnosti 2013" v obmejni avstrijski deželi Gradiščanski (26. 11. 2013)

Sodelovanje Uprave RS za zaščito in reševanje in enote Jamarske reševalne službe Slovenije na prireditvi "Dan varnosti 2013" (Tag der Sicherheit 2013) v obmejni avstrijski deželi Gradiščanski.

V soboto, 14.9.2013 je bila v vojašnici »Martin-Kaserne« v Eisenstadtu, v obmejni avstrijski deželi Gradiščanski, organizirana zanimiva prireditev »Dan varnosti 2013« (TAG DER SICHERHEIT 2013).

To je že tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto organizira deželna vlada Gradiščanske v sodelovanju z enotami, službami in organizacijami, ki sodelujejo pri nalogah varnosti, zaščite, reševanja in pomoči na Gradiščanskem. Na prireditvi so se predstavile različne enote, službe in organizacije, ki sodelujejo pri nalogah varnosti, zaščite, reševanja in pomoči, od enot civilne zaščite, gasilcev, potapljačev, rdečega križa, kinologov, zveze samarjanov, ÖAMTC, policije, vojske ter ostalih služb povezanih s sistemom varnosti in varstva pred katastrofami.

Letošnje prireditve smo se tradicionalno udeležili tudi predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota, ki že več let zelo aktivno sodeluje z obmejno deželo Gradiščansko na področju varstva pred katastrofami. Na prireditvi je med drugimi enotami, službami in organizacijami s področja varnosti ter varstva pred katastrofami, sodelovala tudi šestčlanska ekipa jamarskih reševalcev Jamarske reševalne službe Slovenije, ki je predstavila svojo osebno, zaščitno in reševalno opremo, svojo organiziranost ter dinamično predstavitev reševanja ponesrečenca s pomočjo vrvne tehnike.

Prireditev je kljub dežju in vetru, zaradi velikega števila sodelujočih enot, služb in organizacij ter zanimivih dinamičnih predstavitev, pritegnila precejšnjo pozornost tako domačih kot tujih obiskovalcev.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)