Facebook
Twitter
YouTube

Javna razgrnitev načrta zaščite in reševanja (23. 7. 2013)

Javna razgrnitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Pomurju, verzija 2.0.

Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06, 76/08) Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota objavlja javno razgrnitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Pomurju, verzija 2.0. 

Prav tako je naveden načrt v pisni obliki, v času uradnih ur izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, od dne 23. 7. 2013 do 23. 8. 2013. Morebitne predloge na predlog načrta nam posredujte do 23. avgusta 2013.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE