Facebook
Twitter
YouTube

Tabor mladih gasilcev v Bodislavcih (18. 7. 2013)

Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na taboru mladih gasilcev v Bodislavcih, dne 16.7.2013

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje je na taboru v Bodislavcih predstavila sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V okviru tega je predstavila tudi svoje dejavnosti in opremo. Tabora se je udeležilo okrog sto mladih gasilcev iz Gasilske zveze Ljutomer od 7 do 13 let.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE