Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

Objavljamo vse izdelane in sprejete regijske načrte zaščite in reševanja v Pomurju.

Izpostava URSZR Murska Sobota ima izdelane in sprejete naslednje načrte zaščite in reševanja:

1.           Regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 2.0

2.           Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0

3.           Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Pomurju, verzija 3.0

4.           Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Pomurju, verzija 1.0

5.           Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Pomurju, verzija 1.0

6.           Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 2.0

7.           Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oz. terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, verzija 4.0

8.           Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči na vrtini v Pomurju, verzija 1.0

9.           Operativni načrt ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženjih vodotokov v Pomurju, verzija 1.0

10.        Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Pomurju, verzija 3.0

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE