Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja za najboljša likovna in literarna dela - 2013/14 (17. 6. 2013)

Razpis 18. nagradnega natečaja za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – VODA! KAJ STORITI, DA NESREČE NE BO?«, v šolskem letu 2013/14


Za šolsko leto 2013/14 je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpisala že 18. nagradni natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema letošnjega natečaja za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov je Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo.

 

Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2013/2014 je, da se mladi podrobneje seznanijo z nesrečami v ali na vodi ter na ledu obenem pa se poučijo, kaj storiti, da ne bo prišlo do nesreče oziroma se nanjo ustrezno pripravijo.

 

Regijski izbirni natečaj likovnih in literarnih del »Naravne in druge nesreče - Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo«, Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota razpisuje že v juniju, da bi ga lahko vse osnovne šole, osnovne šole s posebnim programom in vzgojno varstveni zavodi, vključili v svoj letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014. V vseh dosedanjih 17. letih je natečaj vedno našel svoje mesto v vaših letnih delovnih načrtih, kar upamo in verjamemo tudi za šolsko leto 2013/2014.

 

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Podrobnosti razpisa natečaja so v priloženem razpisu.

 

Prosimo, da v natečaju sodelujoče osnovne šole in vzgojno varstveni zavodi oz. mentorji, izdelke opremljene z vsemi zahtevanimi podatki (priloga 1) pošljejo na naslov naše izpostave najkasneje do 7. februarja 2014. Prav tako vas prosimo, da se istočasno posredujejo tudi podatki o številu vseh sodelujočih učencev oz. otrok na natečaju (priloga 2).

 

 

 

Prav tako lahko udeleženci natečaja lahko dobijo podrobnejše informacije o poteku natečaju na izpostavah URSZR, informacije o razpisani temi pa so dostopne tudi na naši spletni strani http://www.sos112.si:

·      zgibanka Voda http://www.sos112.si/slo/tdocs/voda.pdf,

·      plakat Voda http://www.sos112.si/slo/tdocs/voda_plakat.pdf,

·      zgibanka Naj bo kopanje užitek http://www.sos112.si/slo/tdocs/zgibanka_varno_ kopanje_2011.pdf,

·      Splošni napotki za varno kopanje http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1281.htm,

·      Napotki za varno gibanje po zaledenelih vodnih površinah http://www.sos112.si/slo/page. php?src =sv1281.htm,

·      Kako ravnamo ob hudem mrazu http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np48.htm,

·      igrica Varno kopanje (http://www.sos112.si/slo/tdocs/Igrica_Namizna_varnoKopanje.pdf, revija Zmajček, junij 2013)

·      raziskovalna naloga »Študija o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah« http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_87.pdf,

·      raziskovalna naloga “Analiza ureditve varstva pred utopitvami – primeri dobre prakse” http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_86.pdf.

 

 

Za boljšo pripravo na natečaj je Uprava RS za zaščito in reševanje pripravila tudi nekaj tiskanega materiala – zgibanko Voda in namizno igrico Varno kopanje, ki ga bomo v mesecu septembru razdelili po vzgojno izobraževalnih ustanovah v naši regiji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Priloga 1 (Word datoteka)

Priloga 2 (Word datoteka)

Razpis (PDF datoteka)