Facebook
Twitter
YouTube

ZAKLJUČENO XIX. RPUEPPCZRK 2013 (4. 6. 2013)

Izpostava URSZR Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Murska Sobota sta v soboto, 1. junija 2013 izvedla preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Murska Sobota sta soboto, 1. junija 2013 v Murski Soboti, izvedli XIX. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Regijsko preverjanje je bilo izvedeno v širšem delu centra mesta Murska Sobota. Potekalo je na lokacijah štirih delovnih mest in na šestih predstavitvenih mestih. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bilo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije in širše  države. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.

 

Regijsko preverjanje je bilo razpisano za sodelovanje ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v treh kategorijah:

A.      kategorija

    ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter opremljene in usposobljene v skladu Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08);

    ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa;

B.      kategorija

    ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;

C.     kategorija

    ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav.Na preverjanju je sodelovalo skupno 13 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa od tega 10 domačih ekip ter 3 tuje ekipe iz sosednjih obmejnih županij in dežel in sicer iz madžarskih županij Zala in Vaš ter hrvaške županije Medžimursko. Od tega je bilo 8 ekip iz kategorije A, 2 ekipi iz kategorije B, in 3 ekipe iz kategorije C. Vse sodelujoče ekipe so izvajale preverjanje po enotnem programu.Rezultati preverjanja ekip so naslednji:


Kategorija A:
1 mesto: OZRK Murska Sobota – 1. ekipa
2 mesto: MO Murska Sobota – 1. ekipa
3 mesto: OZRK Gornja Radgona – 1. ekipa

Kategorija B:
1 mesto: OŠ Gornja Radgona

2 mesto: Gimnazija Ljutomer

Kategorija C:
1 mesto: Čakovec/Hrvaška
2 mesto: Lenti/Madžarska
3 mesto: Körmend/Madžarska

Podrobnejši rezultati preverjanja so prikazani v priloženi preglednici.Prvouvrščena ekipa prve pomoči Rdečega križa OZRK Murska Sobota – 1. ekipa (iz kategorije A) bo svoje znanje in spretnosti pokazala na XIX. državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo v oktobru 2013 v Velenju. Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ima tudi najboljša drugo uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se upošteva najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2013, na podlagi rezultatov vnesenih v računalniškem programu (https://pp.rks.si).Tudi letos smo popestrili preverjanje z vzporednimi spremljajočimi aktivnostmi predstavitve dejavnosti in opreme Civilne zaščite, RKS, gasilcev, potapljačev, policije, kinologov, službe nujne medicinske pomoči ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.Tako so svojo dejavnost in opremo na območju mesta Murska Sobota predstavili:

    Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota,

    Rdeči križ Slovenije Območno združenje Murska Sobota,

    Policijska uprava Murska Sobota,

    Slovenska vojska,

    Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,

    Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,

    Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,

    Nafta - varovanje in požarna varnost d.o.o. - PIGE,

    Gasilska zveza MO Murska Sobota,

    Štab Civilne zaščite MO Murska Sobota,

    Štab Civilne zaščite za Pomurje,

    Regijska enota Civilne zaščite za tehnično reševanje - ETRSDSN,

    Regijska enota Civilne zaščite za RKB zaščito - oddelek za RKB izvidovanje,

    Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Murska Sobota (PD Murska Sobota)

    Društvo za reševalne pse - REPS Maribor,

    Športno kinološko društvo Goričko,

    KZS - Enota reševalnih psov Slovenije - ERPS

    Zdravstveni dom Murska Sobota – Služba nujne medicinske pomoči in reševalna služba,

    Zdravstveni dom Gornja Radgona – Služba nujne medicinske pomoči,

    Zdravstveni dom Ljutomer – Služba nujne medicinske pomoči,

    Zdravstveni dom Lendava – Služba nujne medicinske pomoči,

    Društvo prva medicinska pomoč Rogašovci,

    Društvo tabornikov Rod »Vedri Prleki« Ljutomer,

    DARS d.d. ACB Murska Sobota,

    AMZS, PE Murska Sobota,

    ter drugi organi, organizacije, enote in službe, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja.Vsem sodelujočim ekipam se zahvaljujemo za udeležbo na preverjanju. Prav tako se zahvaljujemo vsem ocenjevalcem in članom delovnih komisij preverjanja, sodelujočim na predstavitvah dejavnosti in opreme ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli ter prispevali pri pripravah in izvedbi preverjanja.KL-G

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE