Facebook
Twitter
YouTube

Javna razgrnitev regijskega načrta zaščite in reševanja

Javna razgrnitev osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v Pomurju, verzija 3.0.


Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/2002,17/2002 in 17/2006) Izpostava URSZR Murska Sobota objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
Regijskega načrta zaščite in reševanja ob
poplavah v Pomurju, verzija 3.0


V pisni obliki je načrt na vpogled v prostorih Izpostave URSZR Murs Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota,

vsak delavnik od 9. do 12. ure, v sobi številka P110,

v času od 28. marca do 28. aprila 2006.

Zainteresirani si lahko načrt ogledajo po predhodnem dogovoru tudi izven navedenega časa.

Rok za zbiranje pripomb in predlogov, ki jih je potrebno podati v pisni oblike, je 28. aprila 2006.

Vabljeni!

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE