Facebook
Twitter
YouTube

Informacija ekipam o poteku XIX. RPUEPPCZRK (20. 5. 2013)

XIX. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK bo izvedeno v soboto, 1. junija 2013 v Murski Soboti.

Obveščamo vas, da bo XIX. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa izvedeno v soboto, 1. junija 2013, s pričetkom ob 8. uri, na ploščadi pred gradom v Murski Soboti, Trubarjev drevored 4, Murska Sobota.

Program poteka preverjanja:

Ura

Lokacija

Aktivnost

7.30 – 8.00

Ploščad pred gradom

v Murski Soboti

Trubarjev drevored 4

Prihod, prijava ekip in žreb ekip

8.00 – 8.30

Ploščad pred gradom

v Murski Soboti

Trubarjev drevored 4

Zbor tekmujočih ekip, pozdravni nagovori,

otvoritev preverjanja in obrazložitev poteka

preverjanja

8.30 – 8.45

območje centra mesta Murska Sobota

Odhod na delovna in predstavitvena mesta oz. počivališča

9.00 – 14.00

območje centra mesta Murska Sobota

Preverjanje usposobljenosti ekip prve

pomoči

9.00 – 14.00

območje centra mesta Murska Sobota

Predstavitve dejavnosti in opreme organov, organizacij, enot, služb, ki sodelujejo pri nalogah ZRP

11.00 – 14.00

Zvezda turizem, Podjetje za turizem in gostinstvo, d.o.o., Trg zmage 8

Kosilo za udeležence preverjanja

14.30 – 15.00

Ploščad pred gradom

v Murski Soboti

Trubarjev drevored 4

Zbor udeležencev, zaključek preverjanja in razglasitev rezultatov


Preverjanje bo potekalo po Pravilih za preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (Ljubljana, marec 2013), in v skladu z razpisom preverjanja usposobljenosti Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Murska Sobota ter Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Murska Sobota (naš dokument št. 603-1/2013-29-DGZR, z dne 20.3.2013). Gradiva so objavljena tudi na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota: http://www.sos112.si/murskasobota.

Po opravljeni prijavi in verifikaciji ekip, bo vsaki ekipi dodeljen spremljevalec ekipe, ki bo ves čas preverjanja sodelujočo ekipo spremljal in vodil na delovna mesta in počivališče. Spremljevalci ekip skrbijo za pravočasen prihod in odhod ekip na delovna in predstavitvena mesta. Prav tako je spremljevalec ekipe pooblaščen za nadzor ekipe ter prijavljanje eventualnih kršitev Pravil, ki jih ekipa eventualno zagreši. Člani ekipe in spremljevalci med preverjanjem usposobljenosti ekip ne smejo uporabljati mobilnih telefonov ter komunicirati z nikomer, ki ni v sestavu ekipe, ocenjevalec ali član razsodišč. Za nespoštovanje pravil ali kršitve, bo ekipa kaznovana skladno s Pravili. Med nastopom ekipe na delovnem mestu, vodi in usmerja delo članov ekipe, vodja ekipe. Glede na konkretno situacijo razporedi člane ekipe k posameznim poškodovancem, določi vrsto in način triaže ter evakuacije poškodovanih in pregleda teren ter poišče vse poškodovance. O poteku dela ekipe stalno poroča vodji ocenjevanja na delovnem mestu.

Prosimo, da se nastopajoči dosledno drže časovnega razporeda, še zlasti pravočasnega prihoda v Mursko Soboto, da bodo pravočasno opravili vse potrebne formalnosti (prijava, verifikacija, idr.). Preverjanje usposobljenosti bo izvedeno v vsakem vremenu, zato priporočamo vsem sodelujočim, da so primerno opremljeni tudi za slabše razmere (topla oblačila in obutev, ustrezna zaščita v primeru dežja ipd.). V času aktivnosti XIX. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, se bodo na območju centra mesta Murska Sobota odvijale predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, Policije, Slovenske vojske, kinologov, tabornikov, Rdečega križa Slovenije, DARS, AMZS, službe nujne medicinske pomoči, ter drugih organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako si bodo lahko udeleženci preverjanja in drugi zainteresirani ogledali tudi omenjene predstavitve. Vse dodatne informacije lahko dobite na naši izpostavi, kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, telefon: (02) 535 22 32 ali na e-naslovu: klavdija.lebar@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE